Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Pedagogisk leder stilling ledig i Diddi Mánáidgárdi

Barnehagen har heldagstilbud til barn i alderen 1 til 6 år fordelt på 18 plasser. Åpningstid er fra 07.00-16.30.  Barnehagen er privateid av Deanu Sámiid Searvi og ble etablert i 1989 i ett rolig boligområde i Tana bru sentrum. Barnehagen er en en-avdelingsbarnehage og har pr dags dato 4 ansatte. Barnehagen arbeider for å styrke å bevare det samiske språket. Personlig egnethet og samarbeidsevne vektlegges. Det må legges frem politiattest. Ansettelse, lønn og arbeidsvilkår i henhold til lover, reglement og tariffavtale.

Stillingen som pedagogisk leder er 100% fast stilling.

Arbeidsoppgaver:

Pedagogisk leder har hovedansvar for at barnehagens pedagogiske opplegg er av god kvalitet og:

 • har helhetlig ansvar for daglig omsorg for det enkelte barnet og for gruppen av barn.
 • har ansvar for at foresatte får tilstrekkelig og nødvendig informasjon, og for at det blir gjennomført foreldresamtaler minst 2 ganger pr.år. i tillegg til ett felles foreldremøte.
 • skal skape et nært samarbeid mellom hjem og barnehage, med respekt og omtanke for hjem og foresatte.
 • Skal ivareta barn og foresattes rett til medvirkning.
 • er direkte faglig ansvarlig for sin avdeling, og skal utvikle denne i samsvar med barnehagens mål, årsplaner og andre gjeldende planer og retningslinjer.
 • har ansvar for at avdelingens aktiviteter og mål blir gjennomført.
 • skal ha gode rutiner for informasjonsflyt og samarbeid på avdelingen.
 • har ansvar for at praktiske oppgaver blir gjennomført.
 • har asnvar for at det blir observert, vurdert og dokumentert aktiviteter ut i fra barns forutsetninger og behov.
 • har ansvar for barns sikkerhet, for god oversikt over barna til enhver tid og for at det er tilstrekkelig tilsyn i alle situasjoner.
 • skal delegere arbeidsoppgaver og sørge for at de blir utført.
 • skal gi opplæring og veiledning til assistenter, fagarbeidere, nyansatte og vikarer.
 • har ansvar for at det blir gjennomført avdelingsmøter og god generell intern opplæring i rutiner.
 • skal melde avvik, utføre nødvendige strakstiltak og evt. komme med forslag til korrigerende tiltak.
 • skal etter avtale være stedfortreder når styrer er fraværende (korttid).

Kvalifikasjoner:

 • Beherske nordsamisk, skriftlig og muntlig

Utdanningsnivå:

 • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:

 • Positiv
 • Fleksibel
 • Initiativrik
 • Engasjert i barnehagens opplæringsarbeid
 • Ønsker å bidra til å forme barnehagen i fremtiden

Vi tilbyr:

 • Stabil arbeidsstokk med godt arbeidsmiljø
 • Veldrevet og oversiktlig barnehage
 • Støtte og samarbeid med administrasjonen hos barnehagens eier
 • Omgivelser tilknyttet skog og mark

Annet

 • Medlem av PBL
 • Vi ønsker ansettelse fom 01.August, men oppstartstidspunkt kan diskuteres.
 • Lønn etter tariff.
 • Søknadsfrist:20 Juli 2017

Søknaden sendes, eller ved evt spørsmål, vennligst kontakt Lemet Niillas Helander tlf. +4795062578 eller

e-post: diddi.manaidgardi@gmail.com

Adresse: Diddi mánáidgárdi, Lyngveien 24, N-9845 Tana.