Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Fylkesmannens side om "Snøskuterløyper og barmarksløyper i Finnmark - kart og GPS "

Her kan du lese mer om løypene, forskriftene for hele fylket og muligheter for å få løypene importert inn på gps.
2013-02-15 Les mer....

Forskrift om snøskuterløyper, Deanu gielda – Tana kommune, Finnmark

Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 tredje ledd.
2013-02-14 Les mer....

Kart over sccooter og barmarksløyper

På nettstedet Nordatlas finner dere oversikt over alle scooter og barmarksløyper. Bildet av løypene kan lagres eller skrives ut. Gå til Nordatlas.no, velg Tana i boksen Gå til område og velg barmarkslløyper eller snøskuter løyper i Finnmark i boksen Løyper

2013-02-14 Les mer...