Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Ledige sykepleierstillinger ved Tana hjemmetjenester

Tana kommune har ca.2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Vi har svært gode muligheter for kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter.

Med engasjerte og kvalifiserte medarbeidere som tar felles ansvar for helheten, er Tana kommune en spennende kommune i vekst og utvikling. Vi har klare mål, og konkrete strategier som vi vil oppnå gjennom energi, drivkraft og konstruktive ideer fra hele organisasjonen.

Trygghet for deg og dine kollegaer er også en trygghet for kommunens innbyggere som søker kvalitet i det kommunale tilbudet. Støtte fra spesialfunksjoner innen alle arbeidsfelt, kombinert med glede og erfaring hos dine kolleger gir deg trygghet i en variert arbeidsdag.

Tana hjemmetjenester har ledig ID 742 - To 100 % stillinger som sykepleier i vikariat. Vikariater er ledige for perioden 20.8.18 - 18.8.19 og for tiden med: 

 • Todelt turnus
 • Arbeid hver tredje helg
 • Arbeidssted i hjemmesykepleie                                                       

Utdanningskrav:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Siste års studenter kan tas med i betraktning med forbehold om at autorisasjon leveres ved tiltredelse.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig.
 • Grunnleggende datakunnskaper.
 • Ønskelig med kunnskaper i programmet Profil.
 • Førerkort kl. B.
 • En god kollega som er tydelig og strukturert, initiativrik, er fleksibel og løsningsorientert.
 • Evne til å skape/ivareta et godt arbeidsmiljø
 • Evne og vilje til å bidra til tjenesteutvikling.
 • Ønskelig med kunnskaper i samisk språk og kultur.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Iht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må tilfredsstillende politiattest fremlegges for ansettelse.

Nærmere informasjon om stillingene fås ved henvendelse til virksomhetsleder Kati Kannisto, tlf.455 17 731, e-post: kati.kannisto@tana.kommune.no; ass.virksomhetsleder Liv Berit Johnsen, tlf.455 17 732, e-post: liv.berit.johnsen@tana.kommune.no

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kommunen inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. For øvrig gjelder ansettelse i henhold til loven, avtaler og reglement. Medlemskap i pensjonskasse. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement.

Vi mottar bare elektroniske søknader. I det elektroniske søknadskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Referanser bes oppgitt i søknaden. Dokumentasjon på oppgitt utdannelse og praksis må legges fram ved intervju.

Her kan du søke på stillingen

På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24 9845 Tana. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia.

Søknadsfrist: 12.8.18

2018-07-18 Les mer...

Tospråkhetspedagog - Guovttegielalašvuođapedagoga

Deanu gielda háliida nannet guovttegielalašvuođa barggu gielddas ja ohcá.

2018-06-21 Les mer...

Kunne DU tenke deg å være vikar på Tana sykeavdeling ??

På Tana sykeavdeling så trenger vi vikarer, og vi trenger det nå.  Du vil få varierte oppgaver og selvsagt god opplæring av godt kvalifiserte ansatte.
Så kan du bidra til at vi kan gi våre brukere en bedre tjeneste, ja den "varme handa"  og den gode hjelpa - så ta kontakt med  virksomhetsleder Ivar Winther, tlf. 45517721 eller ass. virksomhetsleder Liss Lukkari på tlf, 45517722

2018-06-07 Les mer...