Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Ferievikarer innenfor pleie- og omsorg

Nå har du mulighet for å få sommerjobb i Tana kommune.

For perioden juni –september 2019 har kommunen behov for offentlig godkjente sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere/ omsorgsarbeidere/ helsefagarbeidere, hjemmehjelpere, assistenter og studenter innenfor nevnte kategorier.

Det er og mulighet for å kunne fortsette som tilkallingsvikar ut over sommeren hvis dette er ønskelig for søkeren.

For stillingene gjelder vanlige kommunale tilsettingsvilkår.

For nærmere informasjon ta kontakt:

Botjenesten, ved konstituert virksomhetsleder Sonja K. Guttorm, tel.: 464 00 332, e-post: Sonja.Kristine.Guttorm@tana.kommune.no

Sykeavdelingen, ved konstituert virksomhetsleder Liss Lukkari, tlf.455 17 722, e-post: liss.lukkari@tana.kommune.no

Tana hjemmetjenester, ved virksomhetsleder Kati Kannisto, tlf. 455 17 731, e-post: kati@tana.kommune.no