Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Ferievikarer innen Pleie- og omsorg i Tana kommune

Nå har du mulighet for å få sommerjobb i Tana kommune.

For perioden juni –september 2019 har kommunen behov for offentlig godkjente sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere/ omsorgsarbeidere/ helsefagarbeidere, hjemmehjelpere, assistenter og studenter innenfor nevnte kategorier.

For stillingene gjelder vanlige kommunale tilsettingsvilkår.

For nærmere informasjon ta kontakt:

Tana hjemmetjenester, ved virksomhetsleder Kati Kannisto, tel.: 455 17 731, e-post: kati@tana.kommune.no

Botjenesten, ved konstituert virksomhetsleder Sonja K. Guttorm, tel.: 464 00 332, e-post: Sonja.Kristine.Guttorm@tana.kommune.no

Tana sykehjem (sykeavdelingen), ved konstituert virksomhetsleder Liss Lukkari, tlf.455 17 722, e-post: liss.lukkari@tana.kommune.no

Søknaden sendes elektronisk via Tana kommunens hjemmeside. Eventuelle ønsker om arbeidssted oppgis i søknaden.

De som tilsettes må kunne fremlegge tilfredsstillende politiattest iht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4, Helsepersonelloven § 20a.

Se www.tana.kommune.no, skjema A – Å, søknad på stilling i Tana kommune.

Her kan du søke på stillingen

 

Søknadsfrist er 31.3.2019